VYKDOMOS PROGRAMOS

  • Vykdomos švietimo programos, įteisintos įstaigos nuostatuose.
    Lopšelis-darželis savo veikloje vadovaujasi ikimokyklinių ugdymo įstaigų nuostatais ir švietimo įstaigų darbą reglamentuojančiais dokumentais, kurių pagrindu sukurti ir darželio  nuostatai ir programa „KARUSELĖ“

  • Priešmokyklinėse grupėse ugdymą organizuojame pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.1147, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodines rekomendacijas.

  • „Zipio draugai“ – tarptautinė programa 5–7 m. vaikams; jos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems