Logopedo darbas

Kalbos ir komunikacijos sutrikimus ugdytinių, kurie lanko ugdymo įstaigą, įvertina darželyje dirbantis logopedas.

Jei logopedinio tyrimo duomenų nepakanka tiksliam kalbos ir komunikacijos sutrikimui nustatyti, logopedas gali prašyti vaiko tėvų (ar globėjų) atlikti papildomus medicininius tyrimus ar suderinęs su įstaigos, kurią lanko vaikas, specialiojo ugdymo komisija siųsti vaiką į Pedagoginę psichologinę tarnybą, kad būtų nuodugniai specialistų įvertintas.

Logopedas dirba individualiai ir su grupėmis. Konsultuoja grupių auklėtojas, vaikų tėvelius.

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems