SIŪLYMAI IR SKUNDAI

Tėvų (globėjų) teisės:

  • Pasirinkti vaiko buvimo laiką lopšelyje-darželyje.
  • Prašyti direktoriaus sudaryti sąlygas papildomam ugdymui.
  • Dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo sąlygas ir rezultatus.

Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Apie vaiko ligą pranešti grupės auklėtojai pirmą ligos dieną.
  • Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje.

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 darbo dienų.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu rastine@karusele.vilnius.lm.lt . Skundo turinys yra konfidencialus.

Dėmesio. Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite savo namų arba el. pašto adresą.


Skundo forma

Steigėjas

Steigėjas
© 2023 mir.lt
Kalba »
Versija neįgaliesiems