PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ

Vaikai į darželį priimami vadovaujantis  ,,Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašu” , patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805

PRAŠYMŲ FORMOS:

© 2023 mir.lt
Kalba »
Accessibility