NUORODOS

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija

Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija

www.smm.lt

Vilniaus miesto savivaldybė

Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas

http://www.vilnius.lt/

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams.

www.lvjc.lt

Ikimokyklinis ugdymas

Aktuali informacija apie ikimokyklinį ugdymą

www.ikimokyklinis.lt

Vaiko raidos centras

Konsultacijos dėl vaiko raidos ir/ar jos sutrikimų

www.raida.lt

Vilniaus miesto psichologinė – pedagoginė tarnyba

Psichologinė – pedagoginė pagalba tėvams, vaikams, pedagogams ir ugdymo įstaigosms

www.vilniausppt.lt

Vaikų linija

Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti jiems nemokamą ir anonimišką pagalbą telefonu ir internetu

www.vaikulinija.lt

Tėvų linija

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, „Pozityvi tėvystė“, „Tėvų linija“.

www.tevulinija.lt

© 2023 mir.lt
Kalba »
Accessibility